02 Critical Skills - challenge

Het werken met challenges in groep 5/6

In groep 5/6 zijn we druk bezig met een aantal challenges. Vrijdagmorgen begonnen we met een rekenchallenge en met de werkwijze van de 'vertaalcirkel'. De kinderen kregen allemaal een keer- of deelsom. Daarbij moesten de kinderen zelf een verhaal bedenken, ze moesten er een tekening bij maken en op de getallenlijn de som laten zien. Daarna gingen ze het resultaat presenteren aan de klas.

 

 

 

Met geschiedenis hebben we het momenteel over de Gouden Eeuw. De kinderen kregen vanmiddag een vraag van kapitein De Ruyter. Hij wil graag een nieuw schip laten bouwen om een reis naar Amerika te maken. Hij heeft daarbij de hulp van de kinderen nodig om een mooie tekening/schets te maken om te kijken welk schip hij het mooist vindt en welke hij wil laten bouwen. De kinderen gingen in tweetallen heel serieus met de tekenopdracht bezig. Ze gingen goed met elkaar overleggen en ze zorgden ervoor dat ze samen aan de opdracht konden werken.