06 Coöperatief leren

Vertellen in kleine groepjes: 

We starten elke dag in de kring. Soms vertellen we onze belevenissen in kleine groepjes. Degene die de praatsteen in zijn/haar handen heeft, mag vertellen. De rest luistert goed. Van te voren bespreken we wat een goede luisterhouding is. Hoe ziet dat eruit, wat hoor ik? 

  

Rekenopdracht: Getallenlijn

In groep 2 hebben we de volgende rekenopdracht gedaan: 'Leg de getallenlijn in tweetallen in de goede volgorde'. Daarna deed het eerste kind zijn/haar ogen dicht. Vervolgens haalde het tweede kind één cijfer weg. Het eerste kind raadde tenslotte welk cijfer er miste. 

 

Rekenopdracht: Dobbelsteenstructuur 

In de zak van Sinterklaas stonden allemaal dobbelsteenstructuren. De kinderen mochten om de beurt gooien met een dobbelsteen. Ze telden het aantal stippen dat ze gegooid hadden. Sommige kinderen zagen het aantal al in 1 keer, knap hoor!  Daarna zochten ze het goede aantal op in hun zak. Als ze hem nog niet hadden gekleurd mochten ze dat doen. Wie als eerste alles gekleurd had, had gewonnen.