Hier kunt u onze schoolgids in pdf-formaat lezen of downloaden:

Schoolgids Delta 2018-2019.pdf

Naast onze schoolgids geven we jaarlijks een Informatiegids uit. Hierin vindt u de meest belangrijke informatie over onze school. De Informatiegids geven we op papier mee aan ieder gezin. Lekker praktisch,  alle informatie bij de hand:

Informatieboekje 2018-2019 zonder NAW.pdf

Ook vindt u hier de Bovenschoolse Schoolgids van de stichting Quadraten, waar onze school een onderdeel van is. U leest in deze gids o.a. informatie over passend onderwijs, de leerplichtwet, privacy en de jeugdzorg:

Quadraten Bovenschoolse Schoolgids 2018