Bewegingsonderwijs

Gym

In groep 1 en 2 wordt er dagelijks bewegingsonderwijs gegeven. Bij goed weer is dat vaak buiten. Minimaal 2x per week wordt er een bewegingsles in het speellokaal gegeven. De kleuters hebben hiervoor gymschoentjes met klittenband (of ritmiekschoentjes) die op school blijven.

Groep 3 t/m 8 gaat 2x per week voor de gymles naar het gymlokaal aan de Evertswijk op dinsdagmiddag en op vrijdag. De gymlessen worden gegeven door een vakleerkracht lichamelijke opvoeding. Dit is een extra investering die de school doet, omdat wij sport en bewegen van groot belang vinden voor een evenwichtige ontwikkeling van het kind. Bij de gymlessen dragen de kinderen sportkleding en (binnen) sportschoenen.