Ziekte of afwezigheid melden

Afwezigheid melden


Bij afwezigheid wegens ziekte of om een andere reden verwachten wij van u voor schooltijd een mededeling per:

telefoon: 0594-632370 of evt. per e-mail: delta@pentaprimair.nl