Even voorstellen...

Oudergeleding: Martijn v/d Velde (voorzitter) en Cor Renzenbrink (lid)

Personeelsgeleding: Nynke van Delden (secretaris) en Piety Jongsma (lid)