De bibliotheek op school

De Bibliotheek op school

Op de Delta zijn we in oktober 2013 gestart met “De bibliotheek op school”.  De boeken vanuit de bibliotheek van Zevenhuizen zijn samengevoegd met onze eigen boeken. We hebben nu meer dan 1000 boeken in de school, in een apart bibliotheeklokaal. De boeken zijn geschikt voor kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Ouders met kinderen in deze leeftijd zijn welkom op dinsdag van 14.30 – 15.00 en op vrijdag van 11.45 – 12.15 uur.  Er zijn dan vrijwilligers aanwezig die u wegwijs maken en u en uw kind helpen met het uitzoeken van de boeken. Lidmaatschap van de bibliotheek is verplicht en gratis voor kinderen. Dit kan in onze bibliotheek geregeld worden. Heeft u geen kinderen op de Delta? Ook dan bent u bij ons van harte welkom!

0-4 jaar:

Er is een speciale collectie aanwezig voor het jonge kind. Alle ouders met kinderen in deze leeftijd uit Zevenhuizen zijn van harte welkom. Zo kunt u ook eens vrijblijvend een kijkje nemen in ons schoolgebouw.

4-12 jaar:

Boeken voor mee naar huis kunnen tijdens bovenstaande openingstijden worden geleend. Boeken voor in de klas worden samen met de leerkracht gehaald, tijdens het leesonderwijs.

Juf Petra is de coördinator van onze schoolbibliotheek.  Zij coördineert en stimuleert het leesonderwijs  op De Delta.  Alle kinderen van groep 4 t/m 8 vullen jaarlijks een digitale vragenlijst in op school (de Leesmonitor) waarin vragen worden gesteld over het leesgedrag en leesplezier. De uitkomsten van de vragenlijst worden opgenomen in het leesstimuleringsplan, waarmee we op school nog beter in kunnen spelen op de leesbehoeften van de leerlingen.

Op deze manier werken we samen met Biblionet Groningen aan leesplezier voor alle kinderen. We zijn erg blij met de komst van de bibliotheek in onze school!