Even voorstellen

Ouderraad:

De Ouderraad is een groep ouders die de leerkracht ondersteunt/begeleidt in/bij het organiseren van diverse festiviteiten op school.

Festiviteiten 2016-2017

Sinterklaasfeest

Kerstviering

Kerk-School-Gezinsdienst

Paasviering

Sportdag

Schoolreis

Open huis

Pleinfeest

Koffie schenken bij de tien minuten gesprekken.

Leden van de Ouderraad zijn:

Inge Britstra (voorzitter), Jannette v/d Velde (notulist), Jannie Bosklopper, Sigrid Veenhuizen, Derbie Bosklopper, Gerlinda Spandaw, Ellen Sneller en Cora v/d Veen.

We vergaderen vijf keer in een schooljaar. De leden van de ouderraad en de verantwoordelijke leerkracht zijn dan aanwezig op de vergadering.

Aan het begin van het nieuwe schooljaar worden de festiviteiten verdeeld over de leden van de ouderraad. Aan iedere festiviteit zijn twee leerkrachten en twee leden van de ouderraad verbonden. Dit groepje bespreekt dan samen de festiviteit en de leerkracht geeft dan aan waar hij/zij hulp bij nodig heeft.