Even voorstellen

Activiteitencommissie:

De Activiteitencommissie is een groep ouders die de leerkrachten ondersteunt/begeleidt in/bij het organiseren van diverse festiviteiten op school.

Festiviteiten 2018-2019

Sinterklaasfeest

Kerstviering

Kerk-School-Gezinsdienst

Paasviering

Sportdag

Schoolreis

Open huis

Pleinfeest

Leden van de Ouderraad zijn:

Cora v/d Veen (voorzitter), Janiene v/d Graaf (notulist), Ellen Sneller, Gerlinda Spandaw en Derbie Bosklopper. Er zijn momenteel nog twee vacatures.

We vergaderen vijf keer in een schooljaar. De leden van de  activiteitencommissie en de eventmanager zijn dan aanwezig op de vergadering.

Aan het begin van het nieuwe schooljaar worden de festiviteiten verdeeld over de leden.