Kanjertrainingen

Wij zijn een Kanjerschool. Dat betekent dat wij het COTAN-gecertificeerde anti-pestprogramma De Kanjertraining hanteren. Dit start preventief in groep 1 en eindigt in groep 8 op onze school. Samen met het werkconcept Critical Skills stellen we binnen De Kanjertraining onze waarden vertrouwen, respect, liefde, aandacht, veiligheid en duidelijkheid centraal. Van daaruit handelen we en verwachten we dat een ieder handelt die bij onze school betrokken is. Onze leerkrachten hebben allemaal de training gevolgd en zijn gelicenceerd. 

Doelstelling en thema's van de Kanjertraining

De doelen van de Kanjertraining zijn:

 • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas
 • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen
 • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten
 • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen
 • Leren om verantwoordelijkheid te nemen
 • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie
 • Het bevorderen van ouderbetrokkenheid

Thema's die in de lessen van de Kanjertraining aan bod komen:  

 • Jezelf voorstellen
 • Aardige dingen zeggen over jezelf en de ander
 • Weet jij hoe je je voelt?
 • Kun jij nee zeggen (grenzen stellen)?
 • Vragen stellen en antwoord geven
 • Luisteren en samenwerken
 • Vriendschap
 • Van kritiek kun je leren (feedback geven en ontvangen)
 • Het is goed dat je er bent
 • Pest-problematiek
 • Veilig internetgebruik