Kanjertaal

Goed gedrag is een belangrijke voorwaarde voor veiligheid op school. Goed gedrag maakt dat kinderen zich competent voelen en een goede relatie hebben met klasgenoten en de leerkracht. Wanneer kinderen evenwichtig gedrag laten zien, heerst er een prettige en veilige groepssfeer. In ons Kanjerbeleid wordt gesteld dat gedrag een keuze is. Alle leerkrachten hebben scholing gevolgd om te kunnen werken met de Kanjertraining. Wekelijks worden er lessen gegeven uit de Kanjertraining waarbij verhaal, gesprek en drama veel voorkomende werkvormen zijn. De 5 regels van de kanjertraining zijn:

  • we vertrouwen elkaar   
  • we helpen elkaar
  • niemand speelt de baas 
  • niemand lacht uit
  • niemand blijft zielig

De Kanjertraining maakt kinderen bewust van vier manieren van reageren. Symbolische petten staan met hun kleuren voor de gedragingen. We spreken kinderen aan op hun gedrag en spreken allemaal daarbij dezelfde Kanjertaal.