Visie op leren

Een positieve sfeer is de basis voor leren en ontwikkelen.  In een rijke, betekenisvolle, veilige en coöperatieve leeromgeving is de betrokkenheid van alle partijen, ook ouders, essentieel. Uitdagingen, doelgericht werken en eigenaarschap zijn cruciale uitgangspunten binnen de samenwerkende leercultuur om de visie op leren te concretiseren.

We stimuleren met name het kritisch denken van onze leerlingen. Hierdoor willen we de betrokkenheid bij het eigen leerproces van de leerlingen vergroten en werken aan zelfregulering. Door steeds meer ruimte te creëren voor eigenaarschap van kinderen neemt het werken vanuit leerlijnen en het stellen van eigen doelen door kinderen een steeds grotere plaats in.

Onze visie op leren komt overeen met de vijf samenhangende visies op leren die elkaar versterken. Dit zijn:

  • challenge based leren; leren door echte en uitdagende vraagstukken a.d.h.v. sleutelvaardigheden.
  • doel- en resultaatgericht leren; leren door (persoonlijke) doelen in te zetten voor de beste resultaten met de hoogste kwaliteit en gerelateerd aan landelijke standaarden.
  • leren in een leercultuur; leren van en met elkaar, groeien en samenwerken met de bedoeling jezelf, de ander en de groep op een hoger plan te brengen.
  • ervarings- en toegepast leren; leren door ervaringen op te doen, te reflecteren, feedback te ontvangen en je leerpunten ook op andere terreinen toe te passen.
  • leren door verbindingen; leren door in verbinding te zijn met anderen en met inzet van multimedia.