Onderwijs(werk)concept Critical Skills

Vanuit het werkconcept Critical Skills geven we vorm aan ons onderwijs. Het concept is sterk gericht op het ontwikkelen van de benodigde 21e-eeuwse vaardigheden van leerlingen, leerkrachten en het team als geheel. Critical Skills is een dynamisch werkconcept dat gaat over leren. Het concept staat voor een ontwikkelingsgericht mensbeeld. Het gaat over persoonlijk leren, ontwikkelen en over onderwijs, over het unieke van ieder individu en de verbondenheid met de ander en de samenleving.

Critical Skills combineert noodzakelijke vaardigheden, attituden en inzichten op basis van fundamentele waarden en kennis die er in de 21e eeuw toe doen, met de daarbij passende hedendaagse tools en werkprocedures. Binnen het werkconcept Critical Skills wordt tegemoetgekomen aan de ontwikkelingsbehoeften van de (jonge) mens. De essenties die vanuit het Essentieel Leren zijn opgesteld, liggen ten grondslag aan het dynamisch werkconcept Critical Skills.

‘Sinds we op school met Critical Skills werken, gaat alles beter. Ik weet nu goed wat er van me wordt verwacht' - leerling groep 6 -

      

Het leren vindt plaats in een groep die ook wel leergemeenschap wordt genoemd. Hierin leer je door samen te werken.

Vaardigheden en houdingen die noodzakelijk zijn om te kunnen spreken van een samenwerkende leergemeenschap worden aangeleerd en onderhouden. Feedback is steeds een punt van aandacht om te leren. Dit geheel vormt de basis van de loops van het leren. Daarnaast is het van groot belang te zorgen voor een leerrijke omgeving en betekenisvolle contexten.

In de komende jaren zullen we op school het werkconcept verder invoeren en toepassen, omdat wij gemerkt hebben dat dit concept kinderen op een positieve en respectvolle manier met elkaar leert omgaan en samenwerken. We zien kinderen groeien. Dit sluit aan bij onze visie op goed onderwijs en leren. Voor meer informatie over het werkconcept Critical Skills verwijzen we graag naar de website:  www.criticalskills.nl