Sleutelvaardigheden

Vanuit betekenisvolle en uitdagende leerstof leren kinderen meer. We bieden onze zaakvakken daarom geregeld aan vanuit challenges (uitdagingen). Kinderen ontwikkelen hierbij sleutelvaardigheden die zij nodig hebben in de 21e eeuw. 

          Praten

              praten met veel verschillende mensen

              luisteren naar andere mensen en ze begrijpen

              zeggen wat goed is en wat nog beter kan als we met elkaar praten

              op veel manieren laten zien en horen wat je denkt

 

 

           Maken

              onze fantasie gebruiken om nieuwe ideeën te bedenken

              ontdekken / experimenteren

              verbanden en overeenkomsten zoeken

              doorzetten als het tegen zit

                                               doorvragen

                                               open staan voor nieuwe dingen

 

 

             Samen

             spelen en werken met anderen

             actief meedoen met je groep         

             je mag het ook oneens met elkaar zijn

             praten over hoe iets voor jou en een ander voelt

                                              verdelen van rollen en taken en een planning maken

                                              eerst (na)denken dan doen

 

           Denken

              uitleggen of je het ergens mee eens of oneens bent

              voorspellen wat er kan gebeuren

              uitleggen wat je gedaan hebt en hoe en waarom

              woorden gebruiken als: “zou kunnen”, “zelfs”, “misschien” en “stel je voor”

 

 

                                          Ik

       begrijpen waarom we leren

       het werken beoordelen met kwaliteitskenmerken

      denken en praten over hoe je je werk beter kan maken

       denken en praten over de manier waarop je leert en hoe je die beter kan maken

       leren om vol te houden

 

 

           Opzoeken

              eigen ervaringen en kennis gebruiken

              praten over de informatie en hoe we die gevonden hebben

              gebruik maken van verschillende ict-/informatiebronnen

              informatie naar waarde inschatten, ordenen en vergelijken

                                               informatie vastleggen

                                              doelgericht zoeken

 

 

                                         Oplossen

    praten over oorzaak en gevolg

    een ander idee/oplossing proberen

    vragen stellen en beantwoorden

    eigen voorkennis gebruiken

    bedenken hoe we een probleem gaan oplossen en uitleggen hoe je dat gedaan hebt

                                            voorspellen wat er zou kunnen gebeuren

                                            iets leren, ook als het probleem niet opgelost wordt