Challenges

Leren vanuit een betekenisvolle context stimuleert kinderen. Wij bieden daarom voor onze zaakvakken geregeld een Challenge aan. Er wordt in teams gewerkt en er worden vraagstukken op een creatieve manier opgelost. Op deze manier prikkelen we de nieuwsgierigheid en onderzoekende houding van onze leerlingen. Vanuit verwondering worden vaardigheden aangeleerd die leerlingen in hun verdere schoolloopbaan en leven nodig hebben, zoals samenwerken, analyseren, kritisch denken, oplossen, presenteren en reflecteren.

Na de Challenge wordt er geëvalueerd en reflecteren we met elkaar op wat er is gedaan en wat er is geleerd. Altijd is de focus op kwaliteit gericht. Iedereen is verantwoordelijk en heeft een eigen taak. Er is veel plezier in het leren terwijl we samenwerken. Zo leren we van en met elkaar als leergemeenschap in alle groepen. 

             

Wanneer de Challenge is gedaan, wordt er aan elkaar gepresenteerd. We hebben daarbij feedback voor elkaar in de vorm van tips en tops. Onze leerkrachten hanteren herkenbare taal en afspraken, zodat onze leerlingen werken aan doelen en kwaliteitseisen. Zij nemen daarbij initiatieven en gaan onderzoekend te werk. 

              

Challenge in groep 3/4: het ontwerpen van een getallenlijn