11 Leesactiviteit Bibliotheek

Maandag middag 6 maart stond in groep 5/6 een leesactiviteit op het programma van de Bibliotheek uit Leek. Een medewerkster van de bibliotheek vertelde in korte lijnen wat de opdracht was. De kinderen kregen in tweetallen een opdracht waarvan ze het antwoord op moesten zoeken in de bibliotheek van de school. Ze konden de opdrachten vinden in de boeken, moesten zoeken op het internet of ze moesten de kinderen of de juf een vraag stellen. Elke keer als ze het antwoord hadden gevonden, dan konden ze dit doorgeven aan de medewerkster van de bibliotheek en zij voerde het antwoord in op een tablet. Alle antwoorden kwamen in een verhaal te staan. Toen alle opdrachten waren beantwoord, gingen we het verhaal van 'Het beste, geweldigste, meest fantastische verhaal ter wereld' met elkaar lezen. Een aantal namen uit de klas kwam ook in het verhaal voor en de kinderen herkenden heel veel antwoorden die zij hadden opgezocht. Op de foto's kun je zien hoe actief de kinderen met de opdrachten bezig zijn!