Waarom in de MR?

Waarom in de MR?

Mijn naam is Alex Goris en ik ben de vader van Casper en Fabiën. Ik ben getrouwd met Judith en als IT-infrastructuurarchitect werkzaam bij een bedrijf dat nationaal en internationaal bedrijven en instellingen adviseert en oplossingen realiseert op gebied van IT.

Sinds 2013 maak ik deel uit van de oudergeleding van de MR van De Delta. Reden om "ja" te zeggen op de vraag om MR-lid te worden, was onder andere dat ik op deze manier goed op de hoogte zou blijven van alles wat zich op onze school afspeelt, maar ook een mogelijkheid om via de MR als ouder mijn stem te kunnen laten horen. Daarnaast wil ik natuurlijk net als iedere ouder voor mijn eigen, maar ook voor andere kinderen, een optimale leer- en ontwikkelomgeving creëren waarin alle talenten van kinderen tot bloei kunnen komen.

Via de MR kun je op een open en kritische manier betrokken zijn bij de onderwerpen en beleidsstukken die overleg en advies nodig hebben en wordt geborgd dat als oudergeleding de stem ook daadwerkelijk wordt gehoord.

Alex Goris